Fliselina biała z PP

Sprzedamy fliseline białą z PP (odpad podrodukcyjny)